bildeutklipp


bildeutklipp_1

Priser

1 rom - 2 personer kr 800
1 rom - 1 person kr 650
Frokost kr 100 pr. person


Åpent hele året


bildeutklipp_1
Anne Helene Søyseth Nedre Strangehagen 8 5011 Bergen
Tlf. + 47 997 20 335
email:
anneheleneoyseth@gmail.com